Recepcja Inauguracja Wykłady Wystawa Tereny kongresowe

Regulamin obrad i sesji plakatowych

1. Prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku (pen drive, płyta CD) w programie PowerPoint, prosimy przekazać najpóźniej na 1 godzinę przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji. 
Prezentacje inne niż Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający i powinny zostać przekazane na 2 godziny przed sesją , w której mają być prezentowane do punktu przyjmowania prezentacji .

Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pen-drive. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player ) i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Jeżeli filmy były kompresowane przez divix lub xivid i posiadają kodeki, to kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentacją. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny nie odpowiada.

2. Prezentacje powinny być opisane tytułem, imieniem i nazwiskiem autora i kolejnym numerem prezentacji.

3. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentacje i czasu trwania całej sesji.

4. Slajdy do emisji będą przyjmowane wyłącznie w pokoju slajdów – nie będzie możliwości podłączenia własnych laptopów bezpośrednio do systemu na salach wykładowych. 

5. Nawiązując do zeszłorocznej tradycji i zasad obowiązujących podczas kongresów ESC, AHA i ACC, zachęcamy do deklarowania potencjalnych konfliktów interesów na początku prezentacji.

Prezentacje plakatowe

1. Sesje plakatowe będą się odbywały w piątek 07.10.2011 r. w godz. 9:00-12:30 (sesje I – VI) oraz w godz. 14:00-18:00 (sesje VII – XI) i w sobotę 08.10.2011 r. w godz. 9:00-12:30 (sesje XII - XVI)— płyta główna Hali Stulecia.
Wymiary plakatu (maksymalnie): szerokość 90 cm, wysokość 130 cm.
Montaż: prace nieoprawione - tylko za pomocą taśmy klejącej lub taśmy dwustronnej; prace oprawione - żyłki z haczykami zawieszone na górnej listwie ścianki. Dodatkowo istnieje możliwość prezentacji swojej pracy na specjalnych stojakach reklamowych i ekspozytorach dostarczonych przez partnera Kongresu.

2. Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi.
Plakaty przydzielone do danej sesji należy umieścić w miejscu oznaczonym numerem pracy, zgodnie z godzinami podanymi poniżej.
Autorzy prac z danej sesji są zobowiązani do obecności przy plakacie w czasie przerw:
Sesje I-VI - Piątek, 07.10.2011 r. godz. 10:30-11:00
Sesje VII-XI - Piątek, 07.10.2011 r. godz. 16:00-16:30
Sesje XII-XVI – Sobota, 08.10.2011 r. godz. 10:30-11:00

3. Prace w sesjach plakatów moderowanych będą prezentowane i poddane dyskusji z udziałem przewodniczących sesji i publiczności w piątek 07.10.2011 r. w godz. 12:45–14:15 — płyta główna Hali Stulecia.

4. Plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

Sesje plakatowe
Sesje I-VI (Piątek, 07.10.2011 r. godz. 9:00-12:30, płyta główna Hali Stulecia)
Umieszczanie plakatów Piątek, 07.10.2011, 8:00-9:00
Zdejmowanie plakatów Piątek, 07.10.2011, 12:30-13:00

Sesje VII-XI (Piątek, 07.10.2011 r. godz. 14:00-18:00 płyta główna, Hali Stulecia)
Umieszczanie plakatów Piątek, 07.10.2011, 13:00-14:00
Zdejmowanie plakatów Piątek, 07.10.2011, 18:00-18:30

Sesja plakatów moderowanych (Piątek, 07.10.2011 r. godz. 12:45-14:15, płyta główna Hali Stulecia)
Umieszczanie plakatów Piątek, 07.10.2011, 8:00-9:00
Zdejmowanie plakatów Piątek, 07.10.2011, 18:00-18:30

Sesje XII-XVI (Sobota, 08.10.2011 r. godz. 9:00-12:30, płyta główna Hali Stulecia)
Umieszczanie plakatów Sobota, 08.10.2011, 8:00-9:00
Zdejmowanie plakatów Sobota, 08.10.2011, 12:30-13:00

Zachęcamy do deklarowania potencjalnych konfliktów interesów.

Patroni medialni
Medycyna Praktyczna
Terapia
Fakty medyczne
Lekarz
Służba Zdrowia
Puls medycyny
Via medica
Medical Tribune
MEDtube
Termedia
Kardiolog.pl
Gazeta Lekarska
Świat lekarza
MediPage
Klinika leczenia żylaków Venamed
Wydawnictwo Cornetis
Medical Online
Medicalnet.pl
Lekarz Kontraktowy
Nowoczesna klinika
Inżyneria Biomedyczna