Rejestracja uczestników kongresu przez firmy:
prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@ptkardio2011.pl lub poprzez infolinię: (71) 725 40 65.


Krok 1 z 2 – rejestracja dla uczestników indywidualnych
Płeć:

Imię:

Nazwisko:

Tytuł:

NIP:

PESEL:

NPWZ:

Specjalizacja:

Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

Fax:

E-mail:Deklaruję chęć uczestnictwa
w XV Międzynarodowym Kongresie
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
6-8 października 2011 r.