Uruchomienie formularza rejestracyjnego

Szanowni Państwo!

Uruchomiony został panel rejestracyjny dla uczestników XV Międzynarodowego Kongresu PTK.

 

Opłaty rejestracyjne przedstawiają się następująco:

Członkowie PTK do 31.03.2011 r. 350,00 PLN

Członkowie PTK od 01.04.2011 r. 410,00 PLN

Pozostali uczestnicy do 31.03.2011 r. 410,00 PLN

Pozostali uczestnicy od 01.04.2011 r. 490,00 PLN

Rejestracja na miejscu 550,00 PLN

Rejestracja jednodniowa 205,00 PLN

Osoba towarzysząca 175,00 PLN

- zwolnieni z opłaty (emeryci, renciści, studenci i stażyści w rok po studiach oraz członkowie honorowi

PTK)

Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie obejmuje koszt prenumeraty Kardiologii Polskiej w 2012 roku.

Podane ceny są cenami brutto.

 

Zapraszamy do rejestracji!