Recepcja Inauguracja Wykłady Wystawa Tereny kongresowe
Aktualności

Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST

Dr hab. med. Maciej Lesiak,

kierownik Pracowni Hemodynamiki, I Klinika Kardiologii, Poznań


Najnowsze wytyczne europejskie dotyczące ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) ukazały się zaledwie rok po opublikowaniu wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego, w których także szeroko omawiano ostre zespoły wieńcowe. Świadczy to o tempie, w jakim przybywa nowych danych w tym obszarze kardiologii.
W porównaniu z dokumentem z 2007 roku pojawiło się kilka nowych lub zmodyfikowanych zaleceń w obszarze diagnostyki, oceny ryzyka, leków przeciwpłytkowych oraz rewaskularyzacji. Podczas wykładu będzie można było usłyszeć o:
• roli wysokoczułego testu pomiaru stężenia troponin (klasa zaleceń IA), czyli doskonałego narzędzia w diagnostyce NSTE-ACS do wykluczania zawału serca i do wczesnego wychwytywania pacjentów wysokiego ryzyka,
• zasadności wykonania wielorzędowej tomografii komputerowej naczyń wieńcowych celem wykluczenia NSTE-ACS u pacjentów z niskim lub umiarkowanym prawdopodobieństwem choroby niedokrwiennej serca, u których test troponinowy oraz badanie EKG nie pozwoliły postawić ostatecznej diagnozy,
• podtrzymaniu zalecenia oceny ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń niedokrwiennych wg skali GRACE oraz o wprowadzeniu propozycji stosowania skali CRUSADE jako narzędzia do oszacowania ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych,
• zaliczeniu do leków przeciwpłytkowych pierwszego rzutu w zapobieganiu wystąpieniu niepożądanych zdarzeń niedokrwiennych, oprócz kwasu acetylosalicylowego, prasugrelu i tikagreloru,
• zaleceniu stosowania wczesnej lub bardzo wczesnej strategii inwazyjnej u pacjentów o podwyższonym ryzyku, np. u chorych, u których ryzyko wg skali GRACE przekroczyło 140 pkt., u pacjentów z nawracającymi objawami, arytmiami komorowymi i/lub niestabilnych hemodynamicznie.

Skrót wystąpienia na sesji Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK „Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2011”, która odbyła się w piątek, 7 października.

Patroni medialni
Medycyna Praktyczna
Terapia
Fakty medyczne
Lekarz
Służba Zdrowia
Puls medycyny
Via medica
Medical Tribune
MEDtube
Termedia
Kardiolog.pl
Gazeta Lekarska
Świat lekarza
MediPage
Swiat Medycyny
Wydawnictwo Cornetis
Medical Online
Med-info
Medicalnet.pl
Lekarz Kontraktowy
Nowoczesna klinika
Inżyneria Biomedyczna