Recepcja Inauguracja Wykłady Wystawa Tereny kongresowe
Aktualności

Niewydolność serca i kardiomiopatie

Prof. nadzw. dr hab. med. Ewa A. Jankowska

Klinika Chorób Serca, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Ośrodek Chorób Serca, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu. 


Niewydolność serca (NS) to jeden z najczęstszych tematów poruszanych w różnych wymiarach podczas Kongresu ESC w Paryżu. Dane z rejestrów epidemiologicznych realizowanych w ramach działalności ESC są alarmujące. Wskazują bowiem, że NS występuje u prawie 7% populacji ogólnej w wieku 65 lat i starszej, a u 14% mężczyzn i 8% kobiet w wieku 75 lat i starszych. Jednocześnie obserwujemy wciąż bardzo wysoką śmiertelność i częstość ponownych hospitalizacji u chorych z ostrą NS. Bardzo dynamicznie rozwijają się badania nad nowymi biomarkerami, które mogłyby ułatwić wczesne rozpoznawanie NS oraz powikłań (np. niewydolności nerek), a być może także ukierunkowałyby podejmowanie decyzji terapeutycznych (tzw. biomarker-tailored therapy).
W Paryżu ogłoszono nowe, ważne dane odnośnie grup leków już stosowanych u chorych z NS (antagoniści receptora aldosteronu – eplerenon, blokery kanału If – iwabradyna). Analiza danych chorych ze skurczową NS w klasie NYHA II z badania EMPHASIS-HF wykazała, że również w grupach wysokiego ryzyka (osoby w wieku 75 lat i starsze, z cukrzycą, LVEF <30%, GFR <60 ml/min/1,73 m2, skurczowym ciśnieniem tętniczym <123 mmHg [mediana]) eplerenon jest bezpieczny (nie zwiększa ryzyka ciężkiej hiperkaliemii [K+>6,0 mmol/l] ani nie zwiększa częstości hospitalizacji z powodu pogorszenia funkcji nerek) i poprawia rokowanie (zmniejsza ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego, czyli zgonów sercowo-naczyniowych i hospitalizacji z powodu progresji NS). Analiza danych grupy chorych ze skurczową NS z badania SHIFT, u których monitorowano dodatkowo parametry echokardiograficzne, dowiodła, że iwabradyna wykazuje działanie antyremodelingowe (zmniejszenie LVESVI i wzrost LVEF po 8 miesiącach leczenia), a osoby z największą redukcją LVESVI odnoszą największe korzyści w zakresie poprawy rokowania. Na podstawie danych badania SHIFT wykazano również, że iwabradyna poprawia jakość życia w tej grupie chorych.
Trwają badania nad zastosowaniem nowych grup leków u chorych z NS, takich jak: sildenafil, inhibitory neutralnej endopeptydazy, antagoniści adenozyny, istaroksym, bezpośrednie aktywatory miozyny, inhibitory syn tazy aldosteronu, modulatory kalstabiny, nesirytyd, relaksyna, niesteroidowi antagoniści receptora mineralokortykoidowego. W tym kontekście zwraca się uwagę na korzyści płynące z dożylnej suplementacji żelaza u chorych z NS i niedoborem żelaza. Nowe dane kliniczne i eksperymentalne wskazują, że NS indukuje zaburzenia gospodarki żelazowej prowadząc do niedoboru żelaza, który współistnieje m.in. z gorszą wydolnością fizyczną i bardziej nasilonymi objawami depresyjnymi u chorych ze skurczową NS.
Coraz większą rolę przypisuje się urządzeniom wszczepialnym u chorych z NS. Podkreśla się zbyt niską częstość implantacji CRT w Europie u osób, które mają jednoznaczne wskazania do tych urządzeń. Wstępne dane wskazują, że implantowane czujniki mierzące ciśnienie w tętnicy płucnej zmniejszają częstość hospitalizacji z powodu progresji NS (badanie CHAMPION), trwa badanie nad przydatnością czujników do pomiaru ciśnień w lewym przedsionku serca (badanie LAPTOP-HF). Na uwagę zasługują nowe urządzenia stymulujące nerw błędny, których korzystne działanie wynika nie tylko ze zwolnienia częstotliwości rytmu serca, oraz urządzenia stymulujące nerw przeponowy implantowane u chorych z NS współistniejącą z ośrodkowym bezdechem sennym.

Skrót z sesji Klubu 30 PTK „Best from Paris 2011”, która odbyła się w sobotę, 8 października.


Patroni medialni
Medycyna Praktyczna
Terapia
Fakty medyczne
Lekarz
Służba Zdrowia
Puls medycyny
Via medica
Medical Tribune
MEDtube
Termedia
Kardiolog.pl
Gazeta Lekarska
Świat lekarza
MediPage
Klinika leczenia żylaków Venamed
Wydawnictwo Cornetis
Medical Online
Medicalnet.pl
Lekarz Kontraktowy
Nowoczesna klinika
Inżyneria Biomedyczna